Odkazy

Specializované

 

 

 

 

 

Odkazy

 

Rejstříky  Vládní instituce  Úřady  Ústavní instituce  Sbírka zákonů  EU  Ekonomické informace  Banky  Různé  Slovníky  Telefonní seznamy  Další vyhledávače

 

Rejstříky

 

 

Obchodní rejstřík a Sbírka listin

Ministerstvo spravedlnosti ČR

http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=searchSubject

Registr živnostenského podnikání (RŽP)

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND

Registr ekonomických subjektů (RES)

Český statistický úřad

http://registry.czso.cz/irsw/

Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES)

Ministerstvo financí ČR

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_fo.html.cz

Ekonomické subjekty ze Střediska cenných papírů (SCP)

Ministerstvo financí ČR

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_scp.html.cz

 

 

 

Celostátní registr plátců DPH

Ministerstvo financí ČR

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/platci_dph.html

Ověřování DIČ pro účely DPH prostřednictvím systému VIES

Portál Evropské unie

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=CS

Celostátní registr plátců spotřebních a ekologických daní

Ministerstvo financí ČR

http://www.cs.mfcr.cz/spd_internet/

 

 

 

Evidence úpadců

Ministerstvo spravedlnosti ČR

http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw

Evidence znalců a tlumočníků

Ministerstvo spravedlnosti ČR

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm

Seznam ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost

Ministerstvo spravedlnosti ČR

http://datalot.justice.cz/justice/znust.nsf/$$Search?OpenForm

 

 

 

Seznam politických stran a hnutí

Ministerstvo vnitra ČR

http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/

 

 

 

Veřejná správa a vládní instituce

 

Nahoru

Portál veřejné správy

 

http://portal.gov.cz

Deník veřejné správy

 

http://denik.obce.cz/

Veřejná správa

 

http://www.obce.cz/

 

 

 

Ministerstvo dopravy a spojů

Vyhlášky

http://www.mdcr.cz/

Ministerstvo financí

Vyhlášky, Finanční zpravodaj, Cenový věstník, Celní sazebník

http://www.mfcr.cz/

Ministerstvo informací

 

http://www.micr.cz/

Ministerstvo kultury

Vyhlášky

http://www.mkcr.cz/

Ministerstvo obrany

Vyhlášky

http://www.army.cz/

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vyhlášky a oznámení

http://www.mpsv.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj

Vyhlášky a sdělení

http://www.mmr.cz/

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vyhlášky

http://www.mpo.cz/

Ministerstvo spravedlnosti

Vyhlášky, Obchodní rejstřík

http://www.justice.cz/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášky

http://www.msmt.cz/

Ministerstvo vnitra

Vyhlášky, Sbírka zákonů (stejnopis)

http://www.mvcr.cz/

Ministerstvo zahraničních věcí

Vyhlášky, Sdělení o uzavírání mez. smluv

http://www.mzv.cz/

Ministerstvo zdravotnictví

Vyhlášky

http://www.mzcr.cz/

Ministerstvo zemědělství

Vyhlášky

http://www.mze.cz/

Ministerstvo životního prostředí

Vyhlášky

http://www.env.cz/

Vláda

Legislativní plán vlády

http://www.vlada.cz/

Úřady

 

Nahoru

Celní správa

 

http://www.cs.mfcr.cz/

Centrum pro regionální rozvoj ČR

 

http://www.crr.cz/

Česká daňová správa

 

http://cds.mfcr.cz/

Česká inspekce životního prostředí

 

http://www.cizp.cz/

Česká správa sociálního zabezpečení

 

http://www.cssz.cz/

Český báňský úřad

Vyhlášky

http://www.cbusbs.cz/

Český statistický úřad

Vyhlášky a opatření

http://www.czso.cz/

Český telekomunikační úřad

Vyhlášky a sdělení

http://www.ctu.cz/

Český úřad zeměměřický a katastrální

Vyhlášky

http://www.cuzk.cz/

Energetický regulační úřad

 

http://www.eru.cz/

Komise pro cenné papíry

 

http://www.sec.cz/

Národní bezpečnostní úřad

Vyhlášky

http://www.nbu.cz/

Nejvyšší kontrolní úřad

 

http://www.nku.cz/

Správa státních hmotných rezerv

Vyhlášky

http://www.sshr.cz/

Státní fond životního prostředí

 

http://www.sfzp.cz/

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 

http://www.sujb.cz/

Národní archiv

 

http://www.mvcr.cz/archivy/index.htm

Český normalizační institut

 

http://www.csni.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Vyhlášky

http://www.compet.cz/

Úřad pro ochranu osobních údajů

 

http://www.uoou.cz/

Úřad průmyslového vlastnictví

 

http://www.upv.cz/

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 

http://www.zeus.cz/

 

 

 

Veřejný ochránce práv (ombudsman)

 

http://www.ochrance.cz/

 

 

 

Ústavní instituce

 

Nahoru

President republiky

Podepsané a vrácené zákony

http://www.hrad.cz/

Poslanecká sněmovna Parlamentu

Sněmovní tisky

http://www.psp.cz/

Senát

Senátní tisky

http://www.senat.cz/

Ústavní soud

Nálezy Ústavního soudu

http://www.concourt.cz/

 

 

 

Sbírka zákonů

 

Nahoru

Ministerstvo vnitra

Stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv

http://www.mvcr.cz/2003/rady/sbirka_rady.html?wa=WWW04E5+PC

Portál veřejné správy

Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place

Portál pro oblast právních informací

 

http://www.epravo.cz/v01/index.php3?s1=3

TORI SOFT

Volně přístupné částky a předpisy vydané za poslední 4 týdny

http://www.sbirka.cz/

SAGIT

 

http://www.sagit.cz/pages/zakony.asp?id=3&typ=r&refresh=yes

Vyšlo ve Sbírce zákonů ČR

Databáze sbírky předpisů

http://www.sbcr.cz/?wa=WWW04E5+PC

AliaWeb

Úplná znění nejčastěji používaných zákonů

http://zakony.fin.cz/priloha.asp?Id_priloha=5

Informační server v oblasti práva

 

http://www.juristic.cz/?wa=WWW04E5+PC

 

 

 

Ekonomické informace

 

Nahoru

Jednotný celní sazebník EU (TARIC)

 

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cs/tarhome.htm

 

 

 

BusinessInfo

Integrovaný systém informací pro podnikání a export

http://www.businessinfo.cz/

Burza cenných papírů Praha a.s.

 

http://www.pse.cz/

Ekonomický a zpravodajský server Hospodářských novin

 

http://www.ihned.cz

 

 

http://ekonom.cz

 

 

 

EU

 

Nahoru

EUROSKOP (informování o evropských záležitostech)

 

http://www.euroskop.cz/

Portál Evropské unie

 

http://europa.eu.int/

Evropský parlament

 

http://www.europarl.eu.int/

 

 

 

Banky

 

Nahoru

Česká exportní banka

 

http://www.ceb.cz/

Česká národní banka

Vyhlášky a oznámení

http://www.cnb.cz/

Česká spořitelna

 

http://www.csas.cz/

Komerční banka

 

http://www.koba.cz/

První městská banka

 

http://www.ppfbanka.cz/

Živnostenská banka

 

http://www.ziba.cz/

 

 

 

Různé

 

Nahoru

Hospodářská komora

 

http://www.hkcr.cz/

Komora auditorů ČR

 

http://www.kacr.cz/

Komora daňových poradců

 

http://www.kdpcr.cz/

 

 

 

Předpověď počasí

 

http://pocasi.atlas.cz/

PSČ

 

http://www.psc.cz/

Národní politika kvality

 

http://www.npj.cz/

CQS Sdružení pro certifikaci systémů řízení jakosti

 

http://www.cqs.cz/

 

 

 

Slovníky

 

Nahoru

Překladové na Seznamu

 

http://slovnik.seznam.cz/?3

Slovníky - vyhledávání

 

http://www.slovniky.centrum.cz/

 

 

 

Slovníky on-line

 

http://www.fit.vutbr.cz/lib/slovniky.php.cs?wa=WWW05E5+PC

Slovník cizích slov

 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/?wa=WWW05E5+PC

Slovník počítačových zkratek

 

http://www.datis.cdrail.cz/Black/Scripts/Zkratky/Slovnik.asp?wa=WWW05E5+PC

Slovník investora

 

http://ipoint.financninoviny.cz/slovnik.php?wa=WWW05E5+PC

 

 

 

Encyklopedie CoJeCo

 

http://www.cojeco.cz/

 

 

 

Telefonní seznamy

 

Nahoru

Zlaté Stránky - telefonní seznam

 

http://www.zlatestranky.cz/

Digitální telefonní seznam INFOTEXT

 

http://www.teleinfo.cz/prepni.asp?email=297803&ident=1

 

 

 

Další vyhledávače

 

Nahoru

Fulltextový vyhledávač

 

http://jyxo.cz/

Vyhledávač Caramba!

 

http://www.caramba.cz/

 

TOPlistNAVRCHOLU.cz