Další služby (Poradenství k systémům řízení jakosti) Þ Polemika

Polemika

Vydáním norem ISO řady 9000:2000 byla zároveň uzavřena etapa diskusí, ve kterých se tříbily názory na jednotlivé články norem. I když už dlouho známe definitivní text, někteří účastníci diskuse si ponechávají svůj – leckdy konfrontační – názor. Není dobré přehlížet jiné názory a proto si všimněme, jaké např. existují připomínky k základním zásadám řízení jakosti.

 

 

Podle normy: Zásady managementu jakosti

Aby bylo vedení a provozování organizace úspěšné, je nezbytné organizaci směrovat a řídit systematickým a průhledným způsobem.

Jsou tři typy firem: ty, které předvídají, ty, které reagují na podněty a ty, které se diví tomu, co se stalo.

???

Úspěch může vyplynout z uplatňování a udržování systému managementu, který je navržen pro neustálé zlepšování činnosti, a to naplňováním potřeb všech zainteresovaných stran.

Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá.

Jan Amos Komenský

Zajišťování managementu organizace zahrnuje mimo jiné pravidla managementu i management jakosti.

Bylo identifikováno osm zásad managementu jakosti, které může vrcholové vedení používat k nasměrování organizace ke zvýšené výkonnosti.

Všechny dobré zásady jsou již napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit.

Blaise Pascal

a) Zaměření na zákazníka

Organizace jsou závislé na svých zákaznících, a proto mají porozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, mají plnit požadavky zákazníků a snažit se překonat jejich očekávání.

Kdo ze sebe dělá ovci, toho sežere vlk.

italské přísloví

Chcete žít dobře? Kdo by nechtěl?

Quintus Horatius Flaccus

Brát míru, to je takový starý předsudek, který krejčířům nezabrání zpackat každý nový oblek.

Johann Nestroy

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.

Platón

b) Vůdcovství

Vedoucí pracovníci prosazují jednotnost účelu a směru organizace. Vytvářejí a udržují interní prostředí, v němž mohou být pracovníci plně zapojeni na dosahování cílů organizace.

Od starého vola učí se orat mladší.

Dacimus Junius Juvenal

Něco si myslí kůň a něco jiného ten, kdo na něm jede.

anglické přísloví

Řekli mistrovi: „Učedníci se tě nebojí.“ A ten odpověděl: „Vždyť já jich také ne.“

perské přísloví

c) Zapojení pracovníků

Pracovníci na všech úrovních jsou podstatou organizace a jejich plné zapojení umožňuje využití jejich schopností v co největší prospěch organizace.

Když vůz namažeš, jak bys třetího koně připřáhl.

české přísloví

Opice se schválně zdržují řeči, aby si nemusely vydělávat na živobytí.

Kenneth Grahame

Dělat nic bez řádného pracovního poměru by bylo velkou chybou.

Ivan Vyskočil

Lidé žijí z práce: jedni ze své, druzí z cizí.

francouzské přísloví

Jeden má práci, druhý zisk.

norské přísloví

d) Procesní přístup

Požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li činnosti a související zdroje řízeny jako proces.

Účel posvěcuje prostředky.

zásada jesuitů

Nic nežádat, v nic nedoufat, připravit se na nejhorší a tiše to přijmout.

Maurice Maeterlinck

Myši se rozhodly: „Pověsíme kocourovi na krk zvoneček.“

kurdské přísloví

e) Systémový přístup k managementu

Identifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace při dosahování jejích cílů.

Málo by toho bylo na světě podniknuto, kdybychom pořád hleděli na to, jak to dopadne.

Gothold Ephraim Lessing

Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola.

lidové úsloví

Komu se zdá všechno lehké, dostane se do těžkostí.

perské přísloví

f) Neustálé zlepšování

Neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace má být trvalým cílem organizace.

Nechať, kdo mohou, to udělají lépe.

latinské úsloví

Pracovat pro práci samu je proti přírodě.

John Locke

Nejstarší písemná památka, zachovaná na hliněné tabulce v cařihradském muzeu, začíná těmito slovy: „Běda! Už není tak, jak bývalo!“

John Vance Cheney

Ti, kdo nejdou vpřed, ať ustoupí z cesty.

Johann Wolfgang von Goethe

g) Přístup k rozhodování zakládající se na faktech

Efektivní rozhodování jsou založena na analýze údajů a informací.

Kdo se příliš věnuje maličkostem, obvykle není schopen ničeho velkého.

Francois Duc de La Rochefoucauld

Není-li návrat možný, je nutno jít dopředu.

Marco Polo

Devět desetin moudrosti je – být moudrý včas.

Marcus Tulius Cicero

Vím jen to, že nic nevím.

Sokrates

Jednou za deset let můžeš i ženu poslechnout.

turecké přísloví

h) Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy

Organizace a její dodavatelé jsou vzájemně závislí a vzájemně prospěšný vztah zvětšuje schopnost obou vytvářet hodnotu.

Válka všech proti všem.

Platón (takto charakterizoval prvotní stav lidstva)

Každému hrábě k sobě hrabou.

české přísloví

Napřed já budu jísti a ty se dívej a potom ty se budeš dívat a já budu jísti.

české přísloví

Člověk člověku vlkem.

Erasmus Rotterdamský

Těchto osm zásad managementu jakosti tvoří základ norem na systémy managementu jakosti v rámci souboru ISO 9000.

VELIKÉ LALULÁ

Kraklakvakve? Koranere!

Ksonsirýřiguelira:

Brifsi, brafsi; gutužere:

gasti, dasti kra…

Lalu lalu lalu lalu la!

Christian Morgenstern (úryvek)

Podle normy: Použití zásad managementu jakosti

Pro úspěšné vedení a provozování organizace je nezbytné ji řídit systematickým a zřejmým způsobem. Návod na management nabízený v této mezinárodní normě je založen na osmi zásadách managementu jakosti.

Tyto zásady byly vypracovány pro použití vrcholovým vedením, aby vedlo organizaci ke zlepšené výkonnosti.

Kdo oslovi myje hlavu, tratí mýdlo.

italské přísloví

Úspěšné využívání osmi zásad managementu v organizaci bude mít za následek přínosy pro zainteresované strany, např. peněžní zisky, vytvoření hodnoty a zvýšenou stabilitu.

Člověk musí buď mít jazyk, nebo něco umět.

ázerbájdžánské přísloví

Zpět nahoru

Kontakt: Karel Svák     Telefon: (+420) 534 009 595     Mobil: (+420) 737 285 360     El. adresa: sg@sg-soft.cz

TOPlistNAVRCHOLU.cz