Další služby

 

 

Pouze jako vzpomínka: Poradenství k systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO řady 900x:2001

Polemika

Princip mrtvého koně

Odkazy

 

 

 

Nabídka služeb: Vedení účetnictví

Podle konkrétních podmínek a výběru zadavatele služba může zahrnovat následující části:

· vedení podvojného účetnictví,

· vedení mzdové agendy pro malé i velké organizace,

· vedení evidence majetku.

Pro zpracování využíváme vlastní software, který můžeme přizpůsobit a tím zohlednit individuální požadavky zákazníka.

Veškeré výstupy mohou být předávány v listinné podobě nebo v elektronické podobě (ve formátu RTF, který akceptují všechny textové editory vč. Microsoft Word), některé údaje mohou být k dispozici ve tvaru vhodném pro další zpracování (např. v tabulkovém kalkulátoru typu Microsoft Excel).

 

Vedení podvojného účetnictví

V rámci vedení podvojného účetnictví lze kromě potřebných výstupů pro měsíční a roční závěrku zajistit např. výstupy v útvarovém členění, fakturaci, obchodní přehledy z fakturace apod.

 

Vedení mzdové agendy pro malé i velké organizace

Služba kromě kompletního výpočtu mezd může zahrnovat i vedení personální agendy, přihlašování a odhlašování zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění a další související úkony, např. odevzdávání přehledů zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, event. i penzijním fondům. Součástí služby může být i zastupování při revizích sociálního a zdravotního pojištění a daní.

Součástí služby jsou konzultace týkající se personálních a mzdových otázek a pracovně právních vztahů.

 

Vedení evidence majetku

Služba zahrnuje evidenci dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku s možností určit zodpovědnou osobu za majetek, výpočet daňových a účetních odpisů a podklady pro inventury majetku. Evidence může zahrnovat i drobný majetek.

 

Zpět nahoru

Kontakt: Karel Svák     Telefon: (+420) 534 009 595     Mobil: (+420) 737 285 360     El. adresa: sg@sg-soft.cz